kaririihola.fi

riihola logo

Lite bättre

Suomen valtio kerää vuositasolla veroja ja veron kaltaisia maksuja noin 100 miljardia euroa. Tuloveroja siitä on noin 34 miljardia, kulutusveroja likimain saman verran, sosiaalimaksuja 28 miljardia ja omaisuusveroja reilut kolme miljardia. Valtion ja kuntien verotulot perustuvat siis vahvasti työn verotukseen. Mitä enemmän meillä on töitä, sitä enemmän meille maksetaan palkkaa ja valtiolla ja kunnilla on […]

Musta ja valkoinen

On lottovoitto syntyä Suomeen. Oma maa mansikka, muu maa mustikka. Pari sanontaa, jotka ylistävät kotimaatamme. Vaikka kenraali Ehnroot on sanonut, että Suomi on paras maa meille suomalaisille, olisi meidän syytä miettiä, kuinka me kotimaatamme kohtelemme. Ja ennen kaikkea sitä, millaiseksi me suomalaiset omaa kotimaatamme. haluamme muokata Olen saanut tutustua mahtavan nigerialaisen vävypoikani kautta erilaiseen valtioon, […]

Voiko koulun tentissä pärjätä, jos ei opiskele?

Kyllä voi, jos on uskominen erästä yliopiston professorin toimintatapamallia. Kurssin aiheena oli tulonjako. Osa opiskelijoista luki ja opiskeli ja sai ensimmäisestä tentistä kiitettäviä arvosanoja. Muut saivat keskinkertaisia ja osa huonoja arvosanoja. Yleensä tentissä menestyminen on kiinni ahkeruudesta. Mutta koska kyse oli tulonjakoa käsittelevästä aiheesta, professori päätti laskea osallistujien tulosten keskiarvon ja antoi saman numeron kaikille. […]

Vastuullista verorahojen käyttöä

Viime maanantaina Iisalmen valtuustossa juututtiin puhumaan kohtuuttoman paljon Luma-keskuksen äänentoistojärjestelmän uusimisesta. Aiemmin asia oli esillä asiantuntijalautakunnassa eli teknisessä lautakunnassa. Sen jälkeen asiaa käsiteltiin kaupunginhallituksessa. Molemmissa kokoomuksen edustajat vaativat, että 70 000 euron tuhlaamisesta luovuttaisiin. Mutta silti lautakunta ja hallitus olivat valmiita ottamaan Mansikkaniemen koulun lapsille tarkoitetusta rahasta 70 000 euroa valtuuston äänentoistojärjestelmään. Kun valmistelevat elimet eivät perehtyneet […]

Onko Iisalmen päättäjäjoukkueesta maailmanmestariksi?

Suomi voitti jääkiekkoilun maailmanmestaruuden, vaikka sen joukkueessa oli 18 ensikertalaista. Leijonat pelasi suurella sydämellä aktiivista ja uudenlaista jääkiekkoa, joka yllätti perinteistä jääkiekkoa pelanneet suurmaat. Uusi tapa pelata oli tuloksellisempi kuin aiempi. Uudenlaista pelitapaa tarvitaan mielestäni myös kunnallisessa päätöksenteossa. Perinteinen tapa on politikointi ja omien etujen ajaminen poliittisiin voimasuhteisiin luottaen. Uudessa pelitavassa huomioidaan jokaisen pelaajan oma […]

Kilpailutus elinvoimaisessa kunnassa

Merkittävä kunnan elinvoimaisuutta lisäävä toiminta on yritykset, jotka synnyttävät kuntaan työpaikkoja sekä verotuloja.  Varsinkin valtion apujen lähes poistuessa sote-uudistuksen myötä, on yritysten rooli elinvoimaisuuden lisääntymisessä erityisen merkittävä. Yritykset tuottavat palveluja sekä hyödykkeitä kunnalle, kunnan väestölle sekä muille yrityksille. Vientiyritykset tuovat kuntaan ulkopuolista rahaa, josta meidän tulisi pitää hyvää huolta niin, että se jää käytettäväksi kunnan […]

Lahjakkuuden tukeminen koulumaailmassa

Lahjakkuus ja yksilöksi kasvaminen Mitä on lahjakkuus? Gardnerin teorian mukaan yksilön yleislahjakkuus koostuu seitsemästä eri lahjakkuuden lajista, joita ovat matemaattis-looginen, kielellinen, musiikillinen, liikunnallinen, avaruudellinen ja visuaalinen lahjakkuus sekä intrapsyykkinen ja interpsyykkinen lahjakkuus. Yhdeksi lahjakkuuden lajiksi luetaan myöskin kahdeksas lahjakkuuden muoto, luonnon ymmärtämisen kyky. Teorian mukaan meillä jokaisella on taitoja kaikissa näissä seitsemässä (kahdeksassa) lahjakkuuden lajissa, […]

Perhe on yksi yhteiskuntamme kivijaloista

Nykyisellään perheen käsite on muuttunut ja perheemme ovat yhä monimuotoisempia. Meidän tulisi arvostaa perheitämme enemmän, antaa aikaa ja vaalia omaa ”laumaamme” kaiken ikäisten kesken. Lapset ja vanhukset tarvitsevat aikaa ja läsnäoloa. Perheissä lapset oppivat käytösmallit, normit ja moraalin. Vastaavasti meidän tulisi antaa vanhuksille heidän ansaitsemansa arvostus. Heissä on viisaus ja elämänkokemus, jota meidän tulisi kuunnella […]

Kunnalliset terveydenhuoltopalvelut

Meillä on käynnissä historiallinen sote-uudistus, jossa kaikki julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnilta maakuntien alaisuuteen 1.1.2019 alkaen. Maakuntaan siirtyvät kaikki kuntien sote-palvelut, muun muassa sairaalapalvelut, äitiys- ja lastenneuvolat, vanhusten asumispalvelut, lastensuojelu sekä mielenterveyspalvelut. Toisin sanoen tulevassa sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Maakunta vastaa siitä, että asiakkaille muodostuu sujuvat palvelu- ja hoitoketjut. Meillä Pohjois-Savossa […]