kaririihola.fi

riihola logo

Iisalmi on hieno kaupunki olla yrittäjä. Meillä on vireä kaupunkikeskus, joka on elinvoimainen ja hyvinvoiva. Iisalmessa on 1134 yritystä, josta yksi on meidän perheemme pikaruokamaailmaan sijoittuva yrityskokonaisuus. Tarjoamme runsaan skaalan erilaisia makuelämyksiä ja ruokailuvaihtoehtoja, joista jokainen halutessaan voi valita mieleisensä. Yrittäjinä meitä on ajanut eteenpäin halu ja intohimo luoda Iisalmeen uutta ja kehittää jo olemassa olevia palveluita. Jokaisen yrityksen takana on aina tarina. Monesti näitä yritystarinoita yhdistää juuri tuo intohimo luoda uutta ja/tai halu parantaa olemassa olevaa. Yrittäjät haluavat luoda kuntalaisille vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia palvelutarjonnallaan.

Iisalmessa ja Ylä-Savossa meillä on useita isoja vientiyrityksiä, alueemme lippulaivoja, jotka tekevät kotiseutuamme tunnetuksi maailmalla. Näiden vientiyritysten lisäksi on olemassa valtava määrä pienempiä yrityksiä, joiden merkitys paikalliselle elinvoimaisuudelle ja yksittäiselle kuntalaiselle on suuri. Paikalliset pienet- ja keskisuuret yritykset luovat omalle toimialalleen työpaikkoja ja ovat näin ollen merkittäviä alueellisia työllistäjiä. Iisalmen kaupunki tarjoaa työllistämisen kynnystä madaltamaan Iisalmi-tukea, joka on 600 €/kk kuuden kuukauden ajan. Valtiomme tulisi lakimuutosten avulla madaltaa ensimmäisen työntekijän palkkaamisen kynnystä, joka tällä hetkellä on korkeiden kustannustensa vuoksi iso haaste useille pienyrittäjille.

Paikallisella tasolla yritykset tuovat kunnalle myös verotuloja, jotka satavat suoraan meidän kaikkien yhteiseen laariin ja näin ylläpitävät kotikuntamme toimintakykyä. Kunnan tulee luoda yrityksille puitteet niin, etteivät fyysiset olosuhteet rajoita yrittäjyyttä. Kunta voi tiettyyn rajaan saakka myös tukea ja jakaa yrittäjyyteen kuuluvia riskejä, mutta loppu viimein yrittäjän tehtävä on kantaa itse kaikki yritykseen kuuluvat riskit. Kunnan tehtävä yrittäjyyden edistämisessä on tarjota aloittaville ja jo toimiville yrittäjille yritysneuvontaa lisäten näin tietotaitoa ja auttaen yrityksiä välttämään turhia sudenkuoppia. Meillä Iisalmessa on toimivat yritysneuvontapalvelut sekä elinvoimapalvelut.

Iisalmen toimivien oppilaitosten ja yritysten välinen yhteistyö on tärkeää toimintaa, jota tulee syventää ja vakiinnuttaa mahdollisimman paljon. Yritykset tarjoavat opiskelijoille työssäoppimispaikkoja ja luovat alueelle työpaikkoja. Vastavuoroisesti oppilaitokset tarjoavat koulutusmahdollisuuksia yrityksille ja valmistavat ammatillisesti pätevää työvoimaa yritysten tarpeisiin. Iisalmen työpaikkaomavaraisuusaste onkin 106 %.  Toki joitakin toimialoja vaivaa asiantuntevan ja ammattitaitoisen henkilöstön puute, jolloin yrityksille on haaste löytää henkilöstöä riveihinsä.

 

Menestyminen yrittäjänä

Jokainen menestyvä yrittäjä arvostaa omia työntekijöitään yli kaiken. Työntekijät mahdollistavat omalta osaltaan yrityksen olemassa olon ja kasvun. Vastavuoroisesti työntekijöiden tulee arvostaa omaa työpaikkaansa, joka mahdollistaa heille toimeentulon. Tämä molemminpuolisen arvostuksen ymmärtäminen ja työolosuhteiden kehittäminen vaativat avointa keskustelua. Työpaikoilla tulisi voida keskustella avoimesti mistä tahansa asiasta. Tällaisen avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin luomisessa on kaikilla valtava rooli. Yrittäjän tulee välittää työntekijöistään tarjoamalla heille vapautta ja vastuuta. Hyvin motivoitunut yrittäjä ja henkilökunta saavat luotua ihmeitä aikaan! Työyhteisön kaikkien jäsenten hyvät vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot edesauttavat huippu suorituksiin pääsemistä.

Pienet yritykset saisivat enemmän voimavaroja verkostoitumisen kautta. Näin kukin saa laaja-alaisemman pohjan toiminnalleen ja useampia näkökulmia yritystoimintaansa. Toimialasta riippumatta yrittäjillä on varmasti annettavaa toisilleen. Verkostoitumalla saadaan synergiaetuja ja mahdollisuuksia kilpailla globaaleilla markkinoilla.

Nykyinen luotijunan lailla eteenpäin puskeva digitalisaatio luo meille kaikille entistä enemmän mahdollisuuksia. Pienimmältäkin paikkakunnalta ponnistava pienyritys saa verkon avulla maailman syliinsä: kuka tai mikä tahansa voi laajentua globaaliksi ilmiöksi ja menestystarinaksi. Digitalisaatio ja sen myötä esimerkiksi etätyö mahdollistaa yrityksen toiminnan Savon sydämestä käsin, vaikka sen kaikki asiakkuudet olisivatkin toisella puolella Suomea tai vaikkapa ulkomailla. Digitalisaatio tulisi nähdä mahdollistajana, ei ainoastaan uhkana.

 

Suomen Yrityskummit ry:n tarjoamat asiantuntijapalvelut yrittäjille ja yrittäjäksi aikoville

Suomen Yrityskummit ry koostuu kokeneista yrittäjistä, yritysjohtajista ja elinkeinoelämän vaikuttajista, jotka ovat sitoutuneet antamaan käytännön tuomaa osaamistaan yrittäjän tai yrittäjäksi aikovan käyttöön ja toimimaan liiketoiminnan onnistumisen tukena. Yrityskummi on yrittäjän keskustelukumppani ja sparraaja ideoiden kehittelyssä ja niiden eteenpäin viemisessä. Valtakunnallisessa yrityskummiverkostossa on jo yli tuhat yrityselämää tuntevaa ammattilaista. Kummitoiminta on maksutonta ja hyvin käytännönläheistä ilman turhaa byrokratiaa ja muodollisuuksia. Tällä tavoin toiminta on eteenpäin vievää muttei liikaa aikaa tuhlaavaa! Mikäli mielenkiintosi heräsi, saat lisätietoja www.yrityskummit.fi

Elinvoimaisten yritysten ja niiden henkilöstön ansiosta kunta voi paremmin!