kaririihola.fi

riihola logo

Kilpailutus elinvoimaisessa kunnassa

Merkittävä kunnan elinvoimaisuutta lisäävä toiminta on yritykset, jotka synnyttävät kuntaan työpaikkoja sekä verotuloja.  Varsinkin valtion apujen lähes poistuessa sote-uudistuksen myötä, on yritysten rooli elinvoimaisuuden lisääntymisessä erityisen merkittävä. Yritykset tuottavat palveluja sekä hyödykkeitä kunnalle, kunnan väestölle sekä muille yrityksille. Vientiyritykset tuovat kuntaan ulkopuolista rahaa, josta meidän tulisi pitää hyvää huolta niin, että se jää käytettäväksi kunnan […]

Perhe on yksi yhteiskuntamme kivijaloista

Nykyisellään perheen käsite on muuttunut ja perheemme ovat yhä monimuotoisempia. Meidän tulisi arvostaa perheitämme enemmän, antaa aikaa ja vaalia omaa ”laumaamme” kaiken ikäisten kesken. Lapset ja vanhukset tarvitsevat aikaa ja läsnäoloa. Perheissä lapset oppivat käytösmallit, normit ja moraalin. Vastaavasti meidän tulisi antaa vanhuksille heidän ansaitsemansa arvostus. Heissä on viisaus ja elämänkokemus, jota meidän tulisi kuunnella […]