kaririihola.fi

riihola logo

Lahjakkuuden tukeminen koulumaailmassa

Lahjakkuus ja yksilöksi kasvaminen Mitä on lahjakkuus? Gardnerin teorian mukaan yksilön yleislahjakkuus koostuu seitsemästä eri lahjakkuuden lajista, joita ovat matemaattis-looginen, kielellinen, musiikillinen, liikunnallinen, avaruudellinen ja visuaalinen lahjakkuus sekä intrapsyykkinen ja interpsyykkinen lahjakkuus. Yhdeksi lahjakkuuden lajiksi luetaan myöskin kahdeksas lahjakkuuden muoto, luonnon ymmärtämisen kyky. Teorian mukaan meillä jokaisella on taitoja kaikissa näissä seitsemässä (kahdeksassa) lahjakkuuden lajissa, […]