Nykyinen polku on tuonut meidät siihen missä me olemme nyt – Kari Riihola

Kari Riihola

Nykyinen polku on tuonut meidät siihen missä me olemme nyt

Kirjoitettu: 12.1.2022 20:25

Sille emme voi mitään, että tulevaisuus tulee. Mutta meidän pitää valmistautua siihen.

Tarvitaan uusi polku, jotta pääsemme kohti uutta päämäärää.

Ne peruspalveluiden tuottamisen toimintatavat, jotka ovat tuoneet meidät tähän, eivät vie meitä uuteen päämäärään.

Ennen kuntayhtymät tekivät talousarvion. Jos rahat riittivät koko vuodeksi, kaikki oli hyvin. Yleensä rahat eivät riittäneet, jolloin tapana oli pyytää jäsenkunnilta lisää.

Tämäkään toimintamalli ei enää tulevaisuudessa toimi, sillä hyvinvointialueen rahoitus tulee valtion budjetista. Jos raha loppuu, se loppuu, eikä sitä saa enää kunnilta lisää.

Siksi emme voi jatkaa entisillä peruspalveluiden tuottamisen toimintamalleilla. Tarvitsemme uudet toimintamallit, joilla turvaamme pohjoissavolaiset palvelut tulevaisuudessa.

Julkisuudessa puhutaan usein hallintamallista ja hallintohimmelistä, mutta totta puhuen, emme voi jättää tulevaisuuden peruspalveluiden järjestämistä pelkästään nyt valittavien luottamushenkilöiden varaan.

Minä näen uusien toimintamallien luomisessa avainasemassa olevan siinä päivittäistä työtä tekevän henkilöstön. Osaaminen ja hyvä johtaminen nousee henkilöstöstä, sillä he ovat oman työnsä parhaita asiantuntijoita.

Kun työntekijät pääsevät kertomaan tarpeistaan omille esimiehilleen, heidän tehtävänään on huolehtia, että olosuhteet työn tekemiseen ovat kunnossa. Hyvä johtaminen ei tarvitse asemaa, sillä hyvässä organisaatiossa jokainen voi olla oman itsensä ja työkaverin ”johtaja”.

Kun henkilöstön – siis todellisten asiantuntijoiden – osaaminen ja toiveet otetaan huomioon, jää organisaation ylempien tasojen tehtäväksi mahdollistaa mahdollisimman hyvät työn tekemisen edellytykset.

Yksi merkittävä osa työntekijöiden hyvän työn tekemistä on jaksamisesta huolehtiminen. Oman alueemme hyvinvointi ei ole kiinni siitä, kuinka hyvin johtajat voivat, vaan siitä, kuinka todellisen työn oikeat tekijät jaksavat. Se on tärkeintä.

Kaikki tämä vaatii uudenlaisia toimintamalleja ja toimintatapoja, joissa tärkeään asemaan nousevat hyvä johtaminen ja organisointi sekä ennen kaikkea sellaisten toimintamallien luominen, joilla peruspalvelut voidaan tuottaa niin, että budjettivarat riittävät.

Kari Riihola (kok)

Aluevaaliehdokas