kaririihola.fi

riihola logo

Johdat toisia paremmin kun tunnet itsesi.

Miksi sinusta tuli mitä olet nyt ja millaiseksi haluat tulla? Sinäkin olit syntyessäsi lähes ”tyhjä taulu”. Sinulla on samat lähtökohdat oppia asioita, jos olet syntynyt ns. normaalina. Aistiesi kehittyminen alkoi jo varhaisessa sikiön kehitysvaiheessa. Näkö-, kuulo-, maku-, haju- ja tuntoaisteilla keräät aistituntemuksia aivoihisi. Pysähdy hetkeksi ! Mieti millaista elämäsi on ollut tai on  5, 10, 15, 20, 25, 30 jne… vuotiaana. Mikä ihmissuhde on sinulle tärkeä, mitä opiskelit, mitä harrastit, missä asuit…? Jatka lukemista pohdittuasi hetken näitä asioita.

Johtaminen on vuorovaikutusta, yksilön kohtaamista hänen omassa maailmankuvassaan

Jokaisella on oma lähestymistapansa asioihin. Olemmehan niin erilaisia ihmisiä.

Sinulla on enemmän yhteisiä kokemuksia toisten kanssa, kuin toisten.

Käytät samoja sanontoja, vaatteita, asioiden käsittely tapanne ovat samansuuntaiset …. Nämä luovat sinulle siltoja toisten maailmaan. Kun  haluat viestisi menevän paremmin perille, kannattaa aloittaa vastaanottajalle jo tutuista asioista. Lisäksi kannatta käyttää sellaisia sanoja jotka ovat vastaanottajalle tuttuja. Ihmisten tunnetiloihin vaikuttavat muistikuvat joita hänellä on samankaltaisista tapahtumista. Iso osa hänen teoistaan perustuu alitajunnan ohjaukseen, jonne toimintamallit ovat joskus tallentuneet.

Me vertaamme kaikkea tällä hetkellä tapahtuvaa menneisyyteen ja sen aiheuttamiin tunteisiin. Tämä tapahtuu tietoisesti ja vielä useammin tiedostamatta. Aikaisemmat tunteemme luovat pohjaa tulevalle ajattelulle ja toiminalle.

Vapaudella ja vastuulla vai pelolla.

Aistituntemuksesi aiheuttavat erilaisia tekoja, riippuen siitä saavatko ne sinussa aikaan positiivisen vai negatiivisen tunteen. Ihminen pyrkii valinnoillaan positiivisiin yksilö- tai ryhmäkohtaisiin tunnetiloihin. Jos sinä käyttäydyt  uhkaavasti, annat huutamalla ohjeita toiselle. Mitkä ovat sinun tavoitteesi? Sinä yrität tehostaa viestisi perille menemistä, purkaa omaa pettymystä… varmasti näitäkin. Kuitenkin sinun pohjimmainen tavoitteesi on saada aikaan  positiivinen lopputulos. Mikäli toinen jättää tiedostamatta sinun persoonaan kuuluvien asioiden esilletuomistavan, lopputulos on päinvastainen. Tällaisen negatiivisen tunteen saavuttaessa ihmisen, hänen suorituskykynsä laskee. Vuorovaikutuksessa on hyvä muistaa positiivisen käyttäytymisen, parempi vaikutus viestin perille menemiseksi. Anna ihmiselle vapaus päättää tekemisestään. Muista korostaa samalla vastuuta, joka tulee vapauden mukana. Näin viestinnän ja työn laatu paranee.

Toisen puolesta ajattelusta, johdettavan oman ajattelun kehittämiseen.

Tiedon vastaanottaminen tapahtuu parhaiten aistilla jota henkilö on tottunut käyttämään.

Auditiivinen ihminen oppii parhaiten kuuntelemalla, kinesteettinen kokemalla liikkeen ja visuaalinen näkemällä tapahtumien kulun. Oppimisen kannalta joku aisteista on ihmisen vahvuus, jonka vuoksi kannattaa käyttää monenlaisia havainnollistamistapoja ja välineitä opettaessa uusia asioita. Muista ohjaajan ja johtajan tehtävät:  Polulle ohjaaminen ja sillä pysymisen opastaminen, mahdollisuuksien näyttäminen ja luominen, käyttäen hyväksi omaa persoonaa. Tarkoituksena on tuoda esille yksilön vahvuudet ja pyrkiä auttamaan hänen kehitettävien osa-alueiden kehittämisessä. Ole valmis kun ohjattavasi pyytää näkemystäsi. Miksi ruoka epäonnistui?

Tiedon tarkoitus on antaa henkilölle työkaluja ajatella ja vertailla asioita. Ihmisen  on helpompi tehdä työtä kun tietää mitä, miksi ja miten. Esitä ihmisille enemmän kysymyksiä ja odota vastauksia. Aivot ovat suurenmoiset elimet, kun vain muistaisimme käyttää niitä.

Arvojohtaminen

Henkilön sitoutuminen ja motivoituminen on kiinni asioiden tärkeysjärjestyksestä hänelle.

Mitä ne merkitsevät juuri nyt, tai mitä hän ajattelee niiden merkitsevän tulevaisuudessa.

Ihminen oppii ja tekee parhaiten asioita, joihin hän on motivoitunut. Motivoitunut ihminen käyttää kyvykkyydestään nelinkertaisen määrän asioiden oppimiseen ja eteenpäin viemiseen, verrattuna motivoitumattomaan. Sinun ohjaajana onkin tärkeää tietää, yksilön syy olla mukana teidän yhteisessä jutussa. Näin ohjaajana voit omalla toiminnallasi saada vahvistettua tunnetta, jossa henkilö pyrkii työskentelemään parhaalla mahdollisella tavalla.

Mieli on kuin laskuvarjo, se toimii vain avoimena

Kari