kaririihola.fi

riihola logo

Iisalmen jäähallin viereisen tekojään kattamisesta on Iisalmessa puhuttu jo useiden vuosien, jopa vuosikymmenten ajan. Iisalmen jäähallin pääkäyttäjiä ovat tällä hetkellä kaupunkimme jääurheiluseurat Iisalmen Peli-Karhut, IPK-Juniorit ry sekä Iisalmen Taitoluistelijat. Lisäksi käyttäjiä ovat lukuisat harrasteporukat, urheiluakatemia, koulu- ja päiväkotiryhmät sekä yksityishenkilöt.

Iisalmen Peli-Karhujen viimekeväinen Mestikseen nousu ei ole aiheuttanut tämän hetkistä huutavaa pulaa jääajasta. Käyttöaste on noussut muun muassa uusien, upeiden jäälajien tullessa kaupunkiimme. Tästä hyvänä esimerkkinä on taitoluisteluseura IiTa. Myös kasvava harrastajamäärä IPK-Junioreissa lisää painetta tekojään kattamiseen. Nykyisillä resursseillaan Iisalmen jäähalli ei pysty juurikaan useampaa käyttäjäryhmää palvelemaan kuin se nykyisellään tekee. Jo nyt koululaisryhmät kärsivät merkittävästi jääajan puutteesta: kaikkia suunniteltuja luistelutunteja ei voida toteuttaa, koska jääaikaa ole kaikille riittävästi tarjolla. Varsinkin alaluokkien luisteluvuorot tulisi taata, sillä motorisen kehityksen kannalta on merkittävää oppia luistelutaito viimeistään alaluokilla. Luistelutaito tukee huomattavasti myös myöhempää hiihdon oppimista.

Jäähallin käyttö keskittyy tietyille vuorokauden tunneille jo pelkästään elämänrytmityksen vuoksi. Aamupäivisin hallia käyttävät pääasiassa IPK:n edustusjoukkue, koulut sekä yritysten harrasteryhmät. Iltapäivästä myöhäiseen iltaan saakka jääaikaa pääasiassa käyttävät seurat. Tällä hetkellä nuoren junioriharrastajan jääharjoitukset saattavat arki-iltana päättyä vasta klo 22. Nuori pääsee nukkumaan vasta seuraavan vuorokauden puolella kellon soidessa aamulla kouluun. Onko se sitä, mikä motivoi harrastamaan upeita lajejamme? Kasvavan nuoren fysiologisia tarpeita, kuten unentarvetta ajatellen, myöhäisillan treenit ovat väärin. Kaupunkimme tulee tarjota inhimilliset harjoitusolosuhteet sekä -ajat, näin motivoiden nuorisomme liikkumaan. Jos Iisalmen tekojää katettaisiin, saataisiin vastattua jääajan jatkuvasti kasvavaan kysyntään. Katetun jään myötä käyttökustannukset loppukäyttäjälleen nousisivat noin 10 euroa tunnilta. Seurat ovat sitoutuneet kattamisesta aiheutuneisiin käyttötaksojen nousuun. Toki kyseinen 10 euron jäämaksujen korotus ei tule kattamaan kaikkia nousevia käyttökustannuksia, mutta kaupungille kasvava kustannus on pieni rahallinen panostus verrattuna sen hyvinvointia edistävään vaikutukseen.

Tekojään kattamisesta aiheutuvista rakennuskustannuksista on eriävät näkemykset seurojen ja kaupungin välillä. Kustannusarviot vaihtelevat 1-2,5 miljoonan euron välillä. Useimpien arvioiden mukaan todelliset kustannukset ovat lähempänä yhtä kuin kahta miljoonaa euroa. Seurat ovat valmiita keräämään 100 000 euroa sponsorointia paikallisilta yrityksiltä kattamaan osaa kustannuksista. Lisäksi aikaisintaan vuodelle 2018 on haettavissa valtion tukea, joka olisi n. 40 % rakennuskustannuksista. Kaupunginvaltuuston tulisi ehdottomasti tehdä ehdollinen päätös tekojään kattamisesta, jos valtion tuki myönnettäisiin. Tämä tarkoittaisi asian valmistelua siihen pisteeseen, että valtion tukipäätöksen saatuamme, voisimme jo seuraavana päivänä aloittaa rakennustyöt!

Tekojään kattaminen Iisalmessa ei ole enää taloudellinen vaan poliittinen päätös. Haluaako kaupunkimme parantaa upeaa liikuntapaikkojen tarjontaa kattamalla Iisalmen jäähallin tekojään? Asia pitäisi nähdä nykyistään laajemmassa kuvassa. Jääajan lisääntymiseen upotettu euro tulee moninkertaisena takaisin jo terveysvaikutustensa kautta, unohtamatta sitä kasvatustyötä mitä jäähallilla tehdään. Eri seurat tarjoavat nuorille jäsenilleen upean kasvualustan, jossa yksilöt oppivat ryhmässä toimimista, tavoitteisiin sitoutumista sekä elämän laatua ja terveyttä parantavan liikunnallisen elämäntavan. Emme voi väheksyä saatikka unohtaa tätä näkemystä.

Iisalmen kaupunki ei myöskään saa unohtaa niitä kuntalaisia, jotka haluavat harrastaa jääurheilua kuulumatta mihinkään seuraan tai harrasteporukkaan. Näitä ovat pipolätkää höntsäillen pelaavat kaveriporukat sekä perheen pienimmät, vasta luistelua aloittelevat lapset. Tällä hetkellä Iisalmen jäähallissa on yhden tunnin ajan viikossa vapaa, mailaton yleisöluisteluvuoro. Katettu tekojää mahdollistaisi näille ryhmille jopa päivittäisen käyttömahdollisuuden.

Lukuisissa kokouksissa, suunnittelupalavereissa ja juhlapuheissa on jo vuosien ajan käsitelty Iisalmen tekojään kattamista. Jos minut koetaan henkilöksi, joka voi hoitaa yhteisiä kunnallisia ja poliittisia asioitamme, lupaan seuraavalla valtuustokaudella tehdä kaikkeni, jotta päättävät tahot ymmärtäisivät tekojään kattamisen laajan merkityksen kaupunkimme tulevaisuudessa ja siirtyisivät mahdollisimman pian puheista tekoihin!