Hyvää Iisalmelle – Kari Riihola

Kari Riihola

Hyvää Iisalmelle

Kirjoitettu: 5.8.2021 10:00

Kuntavaalit on käyty. Puolueet ovat päässeet yhteisymmärrykseen eri toimielinten paikkajaosta. Henkilövalinnat näille paikoille ovat puolueiden sisällä käynnissä ja ne vahvistetaan ensimmäisessä kaupungin valtuustonkokouksessa kesän jälkeen. Kun nämä henkilöt aikanaan ovat saaneet omat mandaattinsa hoitaa yhteisiä asioita, tulisi meillä olla kirkkaana mielessä mitä varten olemme siellä missä olemme. Tarkoitus on tuoda oma osaamisemme päätöksentekoon Iisalmen ja kaikkien siellä asuvien ihmisten, sekä yritysten yhteiseksi hyväksi.

Mistä sitten hyvän tekeminen kaikissa asioissa lähtee? Kaiken perusta on itsetuntemuksemme. Tiedä kuka olet, missä olet nyt ja minne olet menossa. Toinen huomioitava asia on, että meidän tulisi nähdä ja kuulla toinen ihminen, Ecce homo.

Lisäksi kaikki lähtee omasta ajattelusta ja asenteesta eri asioita kohtaan, sillä oma asennoituminen viime kädessä ratkaisee kaiken, sekä on asia, johon voimme helpoiten vaikuttaa. Kuitenkaan meidän ei tule uskoa kaikkia ajatuksiamme, sillä niiden tuottamat impulssit eivät välttämättä tuota hyvää toimintaa. Hyvän tuottaminen on myös impulssikontrollia. Asioiden merkitys isommassa kuvassa tulisi myös nähdä. Merkitys (MIKSI?) on tärkeämpi kysymys kuin keinot (MITEN?), joka sekin on tärkeämpi kuin tavoite (MITÄ?) ja epäselvät tavoitteet ne vasta ovatkin kammottavia!

Kaupunki, joka rakentuu nykyhetken ja tulevaisuuden hahmottamisesta, yhdessä tehdyistä viisaista päätöksistä, suunnitelmallisesta toiminnasta, onnistumisten kokemuksista, asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnin kasvattamisesta, kestää parhaiten nykyisyyden ja tulevaisuuden muutokset.

Tulevaisuuden hyvinvoiva Iisalmi koostuu viidestä isommasta kokonaisuudesta, osaaminen ja sivistys, työllisyys ja talous, ympäristö ja talous, arjen turvallisuus, sekä arvokas vanhuus. Alla muutama näkökulma kahteen edellä mainittuun asiakokonaisuuteen.

Osaaminen ja sivistys, sillä osaaminen on potentiaalia, jota löytyy meistä jokaisesta. Potentiaalia voi kehittää läpi koko elämän. Edistys vaatii sivistystä ja tämä vaatii ihmisyyttä, joka onkin sitten yksilöllistä ja monisyisempi asiakokonaisuus. Osaaminen ja sivistys ovat myös tärkeitä sillä menneisyys ohjaa nykyisyyttä, josta muodostuu tulevaisuutemme, kun menemme yhdessä kohti päämäärää. Sana monimuotoisuus kuvannee parhaiten sitä tarjontaa, joka meillä Iisalmessa on ja jonka haluan jatkossakin olevan tarjolla, kun puhutaan osaamisesta ja sivistyksestä erilaisten iisalmelaisten kohdalla.

Työllisyys ja talous, sillä Iisalmi nousee osaamisella, koulutus voi olla hyvä apuväline.  Olen monesti miettinyt, kuinka ja minne tuottavat työpaikat voisivat Iisalmessa syntyä ja mitä edellytyksiä niiden syntyyn tarvitaan, sillä ainoastaan tuottavan työn kautta syntyvillä euroilla voimme viimekädessä rahoittaa hyvinvointiyhteiskunnan palvelutuotannon. Mitä enemmän on kaiken kokoisia, eri aloilla toimivia yrityksiä ja niissä töissä ominaisuuksiltaan erilaisia ihmisiä, sitä enemmän syntyisi jaettavaa ja hyvinvointia kaikille. Globaalin maailman työelämässä pärjäämisen ratkaisee aina yksilö- ja yrityskohtainen kilpailukyky? Siksi on hyvä välillä pysähtyä pohtimaan, millainen on tällä hetkellä meidän itse kunkin henkilökohtainen, yrityksemme sekä Iisalmen kaupungin kilpailukyky?

Kari Riihola